Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΣχολείαPrint

Σχολείο Τηλέφωνο E-mail
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210-6634300 mail@1nip-spaton.att.sch.gr
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210-6634111 mail@2nip-spaton.att.sch.gr
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210-6635687 mail@3nip-spaton.att.sch.gr
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210-6025001 mail@4nip-spaton.att.sch.gr
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 2106630243 mail@nip-spaton.att.sch.gr
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210-6632221 mail@1dim-spaton.att.sch.gr
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 210-6632303 mail@2dim-spaton.att.sch.gr
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΤΩΝ 210-6634670 mail@3dim-spaton.att.sch.gr
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940-84700 mail@1nip-artem.att.sch.gr
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2294-0-46993 mail@2nip-artem.att.sch.gr
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940-89800 mail@3nip-artem.att.sch.gr
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2294-0-46402 mail@4nip-artem.att.sch.gr
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2294-0-83889 mail@5nip-artem.att.sch.gr
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940-88720 mail@6nip-artem.att.sch.gr
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940-49101 mail@7nip-artem.att.sch.gr
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2294-0-82228 mail@1dim-artem.att.sch.gr
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2294-0-48000 mail@2dim-artem.att.sch.gr
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22940-24702 mail@3dim-artem.att.sch.gr
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2294-0-47231 mail@4dim-artem.att.sch.gr
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2294-0-82297 mail@5dim-artem.att.sch.gr
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2294-0-45790 mail@6dim-artem.att.sch.gr
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2294-0-22023 mail@7dim-artem.att.sch.gr
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 2106632355 mail@gym-spaton.att.sch.gr
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 2106632307 lykspato@sch.gr
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 22904 85010 mail@gym-artem.att.sch.gr
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 22940 87850