Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Δημοτική ΑστυνομίαPrint

Χρήσιμα Έντυπα

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ

 

Ετήσιοι Απολογισμοί δράσεων Δημοτικής Αστυνομίας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019