Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
233/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση του κ. Πολιτόπουλου Ιωάννη. 26/07/2019
28/2015 Λήψη απόφασης για παράταση ωραρίου της υπ’ αριθμ. 14/2015 Άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος. 10/08/2015
27/2015 Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας της διόρθωσης των πινάκων επικειμένων στα Επιχειρηματικά Πάρκα «Πέτρα Γυαλού – Βούλια – Προκαλήσι» & «Γυαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων. 10/08/2015
26/2015 Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και άσκησης υπαίθριου εμπορίου και στις δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 10/08/2015
25/2015 Λήψη απόφασης για σύνταξη και υποβολή Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (στερεών) Απορριμμάτων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 10/08/2015
24/2015 Λήψη απόφασης για «Έγκριση ένταξης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος στο Σύμφωνο Δημάρχων (Covenant of Mayors) για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών». 10/08/2015
23/2015 Λήψη απόφασης για εξέταση ενστάσεων περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ1152 της Π.Ε.7-8-9 της Δ.Ε. Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, για τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σ’ αυτό σύμφωνα με την 6η/16-10-2014 συνεδρίαση ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 10/08/2015
22/2015 Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο (Α. εισήγηση με αριθμ. πρωτ.:21278/26-6-2015 & Β. εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 22119/3-07-2015). 10/08/2015
21/2015 Λήψη απόφασης περί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή μη κενής θέσης περιπτέρου στην Δημοτική Κοινότητα Σπάτων – Λούτσας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 10/08/2015
20/2015 Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 12/2009 Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια – Εστιατόριο» της εταιρείας «ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με την διακριτική επωνυμία «RIVIERA». 10/08/2015
19/2015 Λήψη απόφασης για πρόταση τροποποίησης στο Ο.Τ. Γ 593 της Π.Ε. 1 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 10/08/2015
18/2015 Λήψη απόφασης για παραχώρηση παραλιακών χώρων στα καταστήματα που έχουν προβολή στους χώρους αυτούς και καθορισμός όρων παραχώρησης αυτών. 10/08/2015
17/2015 Λήψη απόφασης για σύνταξη πράξης εφαρμογής στη περιοχή του Αθλητικού Κέντρου στη θέση «Μαζαρέκο» της Δ.Ε. Σπάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 10/08/2015
16/2015 Λήψη απόφασης για ενέργειες διόρθωσης των πινάκων επικειμένων στα Επιχειρηματικά Πάρκα «Γυαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος» και «Πέτρα Γυαλού - Βούλια – Προκαλήσι». 10/08/2015
15/2015 Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση της υπ΄ αριθμ.55/2014 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. της εταιρείας «EKKENDRON DESIGN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «EKKEDRON Ε.Π.Ε», κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ.9785/30-03-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Ζυγούρη Παναγιώτη. 10/08/2015
14/2015 Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση της υπ’ αριθμ.30/2012 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. του κ. Καράμπορου Βαγγέλη με τον διακριτικό τίτλο «ΘΟΗ ΔΑΪΣ», κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ.9785/30-03-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Ζυγούρη Παναγιώτη. 10/08/2015
13/2015 Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας (οβελιστήριο)» με την διακριτική επωνυμία «Η ΘΡΑΚΑ» επ’ ονόματι της κας ERMIRA CULLHAJ του BASHKIM, για το κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Θεσσαλονίκης 4 – Ο.Τ.1203 – Αρτέμιδα (αρ. αποφ. Τοπικού Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Αρτέμιδος 011/2015). 10/08/2015
12/2015 Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση της υπ΄ άριθμ.42/2012 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. της εταιρείας ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΓΑΒΡΗΛΟΣ». 10/08/2015
11/2015 Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος έτους 2014. 10/08/2015
10/2015 Λήψη απόφασης για τις ενέργειες ένταξης και πράξεων εφαρμογής των Πολεοδομικών Ενοτήτων που αναφέρονται στο ΦΕΚ 250Δ΄/1999. 10/08/2015
9/2015 Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση της υπ΄ άριθμ.55/2014 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. της εταιρείας «EKKENDRON DESIGN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «EKKEDRON Ε.Π.Ε». 10/08/2015
8/2015 Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση της υπ’ αριθμ.30/2012 αδείας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. του κ. Καράμπορου Βαγγέλη με τον διακριτικό τίτλο «ΘΟΗ ΔΑΪΣ». 10/08/2015
7/2015 Λήψη απόφασης για προγραμματισμό αποκριάτικών εκδηλώσεων. 10/08/2015
6/2015 Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκλησης της υπ’ αριθμ.27/2009 Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. της εταιρείας «Ν. & Δ. Θεοφιλόπουλος – Κ. Βαλασίδης Ο.Ε.». 10/08/2015
5/2015 Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση της υπ’ αριθμ.16/2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος - καφενείου ιδιοκτησίας του κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου επί της Λεωφ. Βραυρώνος αρ. 15 στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος. 10/08/2015
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »