Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
17/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του πρακτικού 251 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία Συνεδρίασης την 27-11-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80. 18/02/2020
16/2020 Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου γνωμοδοτικής επιτροπής ναυαγίων. 18/02/2020
15/2020 Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (άρθρο 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα). 18/02/2020
14/2020 Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των λουτρικών εγκαταστάσεων ως πολυσύχναστων ή μη (άρθρο 11 παρ.1 του Π.Δ.31/2018). 18/02/2020
13/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης λύσης της σύμβασης «Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος». 18/02/2020
12/2020 Λήψη απόφασης περί αποδοχής ειδικευμένων πιστώσεων πυροπροστασίας. 18/02/2020
11/2020 Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 32.406,32€ από συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.λ.π. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.1/2020). 18/02/2020
10/2020 Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 64.812,63€ από 4η ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.λ.π. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.17/2019). 18/02/2020
009/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 14.773,60€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τον μήνα Οκτώβριο 2019 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.16/2019). 18/02/2020
008/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 49.483,47€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο & Σεπτέμβριο 2019 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.15/2019). 18/02/2020
007/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 13.847,33€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τον μήνα Ιούνιο 2019 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.14/2019). 18/02/2020
006/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης ανοικτού γηπέδου μπάσκετ 2ου ΓΕΛ Αρτέμιδος στον αθλητικό σύλλογο «Α.Ο. ΑΡΤΕΜΙΣ», για το σχολικό έτος 2019-2020 (αρ.απόφ.Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής_40/2019). 18/02/2020
005/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς για χρήση με σκοπό την πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων (αρ.απόφ.Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής_31/2019). 18/02/2020
004/2020 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορθής επανάληψης της 300/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς για χρήση με σκοπό την πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων (αρ. απόφ.Α΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής_07/2019). 18/02/2020
003/2020 Λήψη απόφασης περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 155 της περιοχής «Ασύρματος» για την κατασκευή κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.016/2019). 18/02/2020
002/2020 Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’αριθμ.4377/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αρ.απόφ.Ο.Ε.001/2020). 18/02/2020
001/2020 Ψήφισμα καταγγελίας για το χτύπημα της Κυριακάτικης αργίας. 18/02/2020
343/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, με την επωνυμία α) “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” & β) “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»”. 18/02/2020
342/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος οικονομικού έτους 2020. 18/02/2020
341/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής τελών τριετούς ταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. 18/02/2020
340/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής υπόχρεου από καταβολή τελών τριετούς ταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. 18/02/2020
339/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης μείωσης τελών εκταφής και χωνευτηρίου υπόχρεου, λόγω αναπηρίας 67% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. 18/02/2020
338/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης μείωσης του τέλους παράτασης ταφής υπόχρεου, λόγω αναπηρίας 80% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. 18/02/2020
337/2019 Λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020. 18/02/2020
336/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του πρακτικού 250 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία Συνεδρίασης την 27-11-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80. 18/02/2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »