ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2023 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002) ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

18/12/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ [1]

Σύνδεσμοι
  1. http://www.spata.gr/userdata/docs/Stratologia.pdf