Μενού

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΑντιδήμαρχοιPrint

Αντιδήμαρχοι Σπάτων-Αρτέμιδος


Τούντας Αντώνιος,  κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Σπάτων και του μεταβιβάζει

Α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την εποπτεία των θεμάτων Προγραμματισμού και των Σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης,
- την διαχείριση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- την ευθύνη σε θέματα που αφορούν Τεχνικά Έργα και Μελέτες,
- την εισήγηση, συντονισμό και εφαρμογή διατομεακών δράσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη,
- την εποπτεία και διαχείρηση των υπηρεσιών ύδρευσης στις Δ.Ε. Σπάτων και Αρτέμιδος

Β)κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Σπάτων,
- την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,
- τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επικοινωνία, 6977640650 & antonistountas@gmail.com


Νομικός Αντώνιος, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Αρτέμιδος και του μεταβιβάζει

Α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας,
- την εποπτεία για την παράνομη τοποθέτηση πινακίδων – αφισοκόλληση.
- την κίνηση και συντήρηση οχημάτων Δήμου,

Β) κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Αρτέμιδος,
- την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,
- τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Επικοινωνία, 6972257068, 71nomikos@gmail.com


Λίγκου Πηνελόπη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- την εποπτεία της ασκούμενης πολιτικής στον τομέα παιδείας
- την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
- την προώθηση των διαδικασιών ανέγερσης διδακτηρίων
- την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων τρίτης ηλικίας

Επικοινωνία, 6977632560, popiligou@yahoo.gr


Σωτήριος Γιαννάτος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας
- την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.

Επικοινωνία, 6932255303, sot_giannatos@yahoo.gr


Μπασινάς Ιωάννης, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- την εποπτεία και ευθύνη του πρασίνου – περιβάλλοντος,
- την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης ανοικτών δημοσίων χώρων,
- την εποπτεία και ευθύνη των δικτύων κίνησης πεζών (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, στάσεις ΜΜΕ και συνθήκες προσβασιμότητας σε δημόσια κτίρια),
- την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος ηλεκτροφωτισμού
- την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος οδοποιίας

Επικοινωνία, 6934700550, j.basinas06@gmail.com

 

Για την απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων  και τις αρμοδιότητές τους πατήστε εδώ